Gazdaság / Beruházások, fejlesztések

Beruházások, fejlesztésekBeruházások, fejlesztések

 

 

 

 

NYDOP-4.1.1/B-09-2009-0015 Bögöte község belterületi csapadékvíz elvezetése

Kedvezményezett:
Bögöte Község Önkormányzata (9675 Bögöte, Szabadság u. 49.)
(Tel./Fax: 95/462-012)
www.bogote.hu

Támogató szervezet:
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.)
http://www.nfu.hu

Közreműködő szervezet:
Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. (9400 Sopron, Csatkai Endre u. 6.)
(Tel.:99/512-910, Fax: 99/512-919)
www.westpa.hu

Kivitelező:
SZABAU INVEST Kft. (8749 Zalakaros, Jegenye sor 3.)

Műszaki ellenőr:
Zalamélyvíz Kft. (8900 Zalaegerszeg, Köztársaság útja 50B/2.)


Projekt leírása:
Az ÚMFT Nyugat-dunántúli Operatív Program „Belterületi vízrendezés” című pályázat keretében megvalósuló beruházás célja a település belterületén rendszeres, és jelentős károkat okozó csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése, rekonstrukciója.
A községben a csapadékvíz elvezető hálózat nem volt teljes körű. A nyílt árok szakaszok kiépültek, de fenntartásuk, kezelésük a méreteik miatt, folyamatos problémát jelentett. Mivel a község egy észak – déli irányú völgybe települt, és a keleti és nyugati oldala jelentős meredekséggel bír, fokozott hordalékterhelést kap. A községet körülvevő művelt szántó területekről jelentős lefolyás terheli a rendszert, amely a nagy intenzitású csapadékokból származó vizek elvezetésére korábbi állapotában nem volt alkalmas, így a közelmúltban előfordult nagyintenzitású záporok a községben is jelentős elöntési károkat okoztak.
A beruházás eredményeképpen 5 684 folyóméter hosszban megvalósul a csapadékvíz elvezető hálózat rekonstrukciója, megszűnnek az elöntések alkalmával szükségszerűen elvégzendő munkálatok, megszűnik az utak és burkolt felületek állagának romlása is.
A Támogatási Szerződést Bögöte Község Önkormányzata 2010. szeptember 8.-án írta alá. A munkálatok 2010. szeptember végén megkezdődtek, és várhatóan 2011. június 30.-ig befejeződnek.

Az Európai Unió és a magyar állam által nyújtott támogatás összege: 138 373 742,- Ft

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Adatlap

  • Beruházásra szánt idő:: -
  • Pénzösszeg: -
  • Átadás időpontja: -

« Vissza az előző oldalra!

Bögöte Község Önkormányzata - Magyar